Gesprekken


  Folder


Focussen is een liefdevolle manier om contact te maken met iets daar vanbinnen wat je wel ervaart, maar wat nog niet helemaal duidelijk is. Door er met je aandacht bij te blijven, kan het zich ontvouwen en zijn betekenis voor jou kenbaar en voelbaar maken. De folder legt uit hoe het proces in zijn werk gaat.

Meer weten?


Informatie over focussen vind je o.a. op de volgende twee Nederlandstalige websites: Focuscentrum Den Haag en Focuscentrum Aaffien de Vries.

Twee Amerikaanse instituten zijn het Focusing Institute en het BioSpiritual Institute. Het tweede is gesticht door twee paters jezuïeten en biedt een meer spirituele benadering van het focussen.


"… hoorde het en luisterde met aandacht" (Mal. 3, 16)Gesprek

is de begeleidingsvorm die wij in Nederland het beste kennen. Misschien verrassend: in een gesprek staat luisteren centraal. Ik beluister jouw levensverhaal en actuele ervaringen, jouw vragen en verlangens. Maar jij leert ook luisteren naar jezelf. Verstillen en luisteren naar binnen naar wat zich daar aandient, zijn belangrijk voor jouw welzijn. Door "gewoon maar" aanwezig te zijn bij wat je ervaart, erken je dat gevoel of die ervaring. Zo kom je thuis in jezelf en groei je in autonomie.
Gesprekken voer ik het liefst in mijn praktijk in Blijham. Maar als je wilt, kunnen we ook elders afspreken: bij jou thuis, op je werk, in het park, in het bos etc. Je zult merken dat je al wandelend andere gesprekken krijgt dan wanneer we in mijn praktijk afspreken. Een telefonische ontmoeting behoort ook tot de mogelijkheden. Dat is anders omdat wij elkaar niet zien, maar het kan wel degelijk zinvol en effectief zijn. Ik ben een goede luisteraar en pik ook het verhaal op onder de woorden die je zegt. Ook consulten per mail zijn mogelijk.
Stacks Image 563
Gesprekken zijn een logisch vervolg op een ZKM-zelfonderzoek. De frequentie bepaal jij zelf, maar eens in de twee tot vier weken is gebruikelijk. Een hogere frequentie is natuurlijk bespreekbaar, een lagere ook. Jij geeft aan waar we het tijdens een ontmoeting over gaan hebben. Ik luister, spiegel terug en laat soms stiltes vallen. Natuurlijk kunnen we ook alleen gesprekken afspreken, zonder voorafgaand ZKM-zelfonderzoek.

Een bijzondere vorm van gesprek is focussen. Dat is een natuurlijke vaardigheid die ieder mens heeft of kan leren. Je gaat met je aandacht naar binnen in jezelf en maakt contact met iets dat je daar op dat moment kunt ervaren. Iets wat je lijfelijk en emotioneel ervaart, dat nog niet helemaal duidelijk is en waarvan je vermoedt of weet dat het betekenis voor je heeft. Dat kan iets onbehaaglijks zijn, maar ook iets waar je warm van wordt. Als je wilt, begeleid ik je graag in deze bijzondere manier om in gesprek te zijn met jezelf: een innerlijke dialoog.
Website Thuismonnik

Thuismonnik