Massage


  Folder


Deze vorm van massage is een intieme, lichamelijke vorm van begeleiding waarbij je hele lichaam wordt gemasseerd. De massage maakt daarom altijd deel uit van een langer traject. Het is niet mogelijk om alleen een massage te boeken.

De folder geeft meer uitleg over de werkwijze en achtergronden van deze vorm van massage.

Energie


De achtergrond van deze massagevorm is de oosterse energetische geneeskunde. Volgens hun inzichten circuleert de energie om te leven, zowel lichamelijk als geestelijk, langs vaste patronen over je lichaam. De massage brengt de energie in deze energiesystemen (meridianen en chakra's) in beweging.


"En het spreken is vlees-en-bloed geworden" (Joh. 1, 14)Identiteit

is het besef dat je psychisch een eenheid bent, dat je iemand bent. Dit besef is belangrijk voor ons mensen. Identiteit staat niet vast, ook al lijkt dat vaak wel zo. Je bepaalt je identiteit ook niet zelf: je ontvangt het besef van wie je bent in de ogen van de anderen. Voor christenen is het besef gezien te worden in de ogen van God, wezenlijk voor hun identiteit. Je persoonlijkheid is nauw verbonden met je lichaam. Contact maken met je lichaam biedt zo een directe ingang tot gevoelens, veel directer dan praten, reflec-teren of verstillen. Massage helpt zodoende om de relatie met jezelf te versterken.
Massage is voor jou in eerste instantie een passief gebeuren: je ondergaat wat mijn handen doen. Je ervaart wat er gebeurt in je lichaam en geest. Je wordt letterlijk (aan)geraakt, maar kunt ook gevoelsmatig worden geraakt. Massage wordt een actief gebeuren in je leven, als je er tijd voor neemt om te reflecteren op de ervaring. Dat geldt zeker voor de vorm van massage die ik aanbied, waarbij het niet gaat om spieren los te maken maar om energie in beweging te brengen. Reflecteren op je ervaring kan in de vorm van een gesprek, maar we kunnen de ervaring ook inbrengen in jouw ZKM-zelfonderzoek.
Stacks Image 563
De massage die ik aanbied, is een vorm van energetische massage: geen knijp- en duwtechnieken maar zacht strijkend. Zij zorgt dat je beter in je vel komt te zitten. Mijn massage is geen intuïtieve massage maar gaat langs vaste patronen. Het is een totale lichaamsmassage maar nadrukkelijk geen erotische massage. Ze brengt de energie die over je lijf circuleert in beweging. Zo kun je je bewust worden van gevoelens en ervaringen die aan de energie gekoppeld zijn; vaak was je die al vergeten of had je ze weggestopt. Deze energetische massage geeft je een sterker bewustzijn van wie je bent. Bewustzijn dat verankerd is in je lichaam en niet een gedachteconstructie is.
Website Thuismonnik

Thuismonnik