Zelfkennismethode

Gevonden klein
In de jaren ’70 ontwikkelden Hubert Hermans, hoogleraar psychologie aan de Radboud-universiteit, en zijn vrouw, psychotherapeute Els Hermans-Jansen, samen de zgn. waarderingstheorie en de ZKM: de ZelfKonfrontatieMethode of ZelfKennisMethode. In de ZKM staat het verhaal centraal, dat de persoon over zichzelf en over de wereld vertelt.
Zelfonderzoek met de ZKM is dus geen psychologische test waarin een mens wordt vergele-ken met anderen, maar juist een methode waarin de unieke persoon centraal staat. Bij de ZKM onderzoek je de belangrijkste ervaringen uit verleden, heden en je verwachtingen voor de toekomst. En je gaat bewust na welke gevoelens zich afspelen in je hart als je bij die ervaringen stilstaat. De methode brengt structuur aan in zo’n zelfonderzoek. Ze schept orde in de gevoelens die een ervaring oproept en maakt je bewust van gevoelens, waarvan je niet wist dat je die ook hebt. De ZKM brengt onvermoede gevoelsmatige verbanden aan het licht, die tussen heel uiteenlopende ervaringen kunnen bestaan. En je krijgt zicht op de twee fundamentele drijfveren van ieder mens: de behoefte om je eigenheid uit te drukken of je behoefte aan autonomie (het zgn. Z-motief) en het verlangen naar verbondenheid met een ander of de Ander (het zgn. A-motief).

De ZKM als methode is zo flexibel, dat zij in verschillende levensgebieden gebruikt wordt. Zo wordt de ZKM ingezet voor loopbaanbegeleiding en reïntegratie, voor opvoeding en onderwijs, binnen de gezondheidszorg en in de opleiding van humanistisch geestelijk verzorgers. ZKM is een mooi startpunt voor verdieping van je persoonlijke geloof: zie de folder over geloofsonderzoek. Ook kun je zelfonderzoek prachtig gebruiken om twee thema's met elkaar te verzoenen, die beide wezenlijk voor je zijn maar die nogal eens botsen in jezelf. Bijvoorbeeld de thema's geloof en homoseksualiteit. Welke gevoelens roepen zij op? Hoe hangen zij samen met andere thema's in mijn leven? Zijn daarin patronen herkenbaar? ZKM is een mooi startpunt om vorm te geven aan het verlangen om aan beide aspecten recht te doen in je leven. Op een persoonlijke wijze die bij jou past.

Als je meer wilt weten over de ZKM kijk dan eens op de website van mijn beroepsorganisatie: de ZKM-Vereniging. Je vindt daar achtergronden over de methode, artikelen, ervaringsverhalen, namen van begeleiders. De website is vrij sterk gericht op loopbaancoaching maar een ZKM-zelfonderzoek wordt altijd aangepast aan de persoonlijke vragen. Een leuk boekje over de ZKM is Het verdeelde gemoed van Hubert J.M. Hermans en Els Hermans-Jansen, Baarn 1999. Bijvoorbeeld bij Bol.com.

Terug
Maak je keuze
Website Thuismonnik

Thuismonnik