Over Pouwel


Thuismonnik


Op mijn zoektocht naar zingeving zijn de bewoners en begeleiders van enkele plaatsen van bijzondere waarde voor mij (geweest): woon- en werkge-meenschap deVoorde, het Dominicanenklooster in Huissen en de Oude Abdij in Drongen. deVoorde bestaat helaas niet meer, de beide kloosters bieden nog steeds inspirerende programma's voor zinzoekers.

Mijn zoektocht heeft mij uiteindelijk naar het katholieke geloof geleid. In de paasnacht van 2014 ben ik gedoopt in de kapel van het klooster in Huissen. Over mijn weg in het geloof, voor en na mijn doop, en over de spiritualiteit van kloosters houd ik een weblog bij: Thuismonnik.


Stacks Image 217

Wie ben ik?

is een vraag die mijn hele volwassen leven met mij meeloopt. Niet altijd even bewust, maar zowel persoonlijk als professioneel speelt deze vraag telkens weer een rol. Je kunt mij absoluut een zoeker noemen. Op persoonlijk vlak komt zij bv. terug in mijn tocht door de wereld van zingeving en religie.

Geboren in 1958 groeide ik op in een niet-religieus gezin. In mijn studie Nederlands kwam ik voor het eerst echt met religie in aanraking, toen ik mij specialiseerde in de middeleeuwen. Een tocht langs verschillende moderne "geloven" en religieuze tradities volgde. Ik ben thuisgekomen in het katholieke geloof.
Stacks Image 202
Tijdens mijn studietijd merkte ik ook, dat ik mij aangetrokken voel tot mannen. Mijn coming-out is heel geleidelijk verlopen en ik heb er inmiddels al heel lang volkomen vrede mee dat ik homoseksueel ben. Ik heb al sinds mijn 29ste een relatie met dezelfde man met alle ups en downs die daarbij horen en sinds 2005 zijn wij getrouwd. Ik ervaar geen enkele tegenstelling tussen mijn geloof en mijn seksualiteit. Het christelijke geloof heeft voor mij alles te maken met een liefdevol mens worden, en niets met een seksuele moraal.

Professioneel

Na mijn studie Nederlands en loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik in 1999 als zelfstandige gestart met een eigen adviesbureau. Ik heb in het hele land in het hoger onderwijs gewerkt op het terrein van roostering en nog steeds werk ik af en toe als freelancer in de onderwijslogistiek.

Sinds 2006 ben ik werkzaam als begeleider in een eigen praktijk. Voor het begeleidingswerk dat ik hier aanbied, ben ik gedegen opgeleid op HBO- en academisch niveau.
  • begeleiding van zelfonderzoek met de ZKM in Nijmegen bij de postacademische opleiding tot ZKM-consultant van maatschap ZKM-opleiding
  • psychosociale begeleiding (o.a. gespreksvaardigheid) in Utrecht (thans Huis te Heide) bij Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO
  • ASR-therapeut® (o.a. psychische massage) in Hengelo (Ov.) bij Academie PLATO (inmiddels opgeheven)
Verder was ik in loondienst werkzaam als re-integratiecoach voor mensen met psychische of autistische beperkingen. Om mijn professionele vaardigheden te onderhouden en kwaliteit te kunnen bieden, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor ZKM-coaches. Maar mijn persoonlijke ontwikkeling vind ik zeker zo belangrijk. Ik neem deel aan programma's en retraites in kloosters en op andere inspirerende plekken.
Website Thuismonnik

Thuismonnik