Welzijn


  Geloof


Het motto van mijn praktijk luidt: Jij bent kostbaar in mijn ogen. Dit is een citaat uit de Bijbel: Jes. 43:4. Ik ben een gelovig mens en voel mij verbonden met de spiritualiteit van kloosters. Het bijbelcitaat geeft prachtig weer waarom ik dit begeleidingswerk doe.

Maar in mijn begeleiding gaat het niet om mij en mijn geloof. Heb jij niks met religie? Hele-maal prima. Ben jij wel gelovig? Fijn. Je mag hier zijn wie je bent en (niet) geloven wat je wilt. Weet in ieder geval dat geloof bij mij in veilige handen is.


"Jij bent kostbaar in mijn ogen" (Jes. 43, 4)De Vlaamse

psychotherapeute en emeritus-hoogleraar Mia Leijssen (Universiteit van Leuven) schreef het boek Leven vanuit liefde, een pad naar existentieel welzijn. Zij onder-zocht de vraag, wat wezenlijk is voor mens-zijn. Existentieel welzijn betreft vier dimensies van ons bestaan: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel. Met mijn praktijk help ik jou om zelf stappen te zetten naar dit existentieel welzijn. Jij als persoon en ik als helper werken samen gelijkwaardig aan jouw welzijn. Jij als deskundige in je eigen levensverhaal en ik als deskundige in mijn aanbod.
Mijn hulp is er op gericht dat jij jezelf op een dieper niveau leert kennen. Jouw levensverhaal staat centraal. Mijn begeleiding is zelfonderzoek. Dit stelt je in staat om je te verzoenen met wie je bent en thuis te komen in jezelf. Je krijgt de tijd en de ruimte om belangrijke ervaringen in alle rust en veiligheid te onderzoeken, verbanden te ontdekken en te zien hoe denken en voelen samenhangen. Ook voor de spirituele dimensie is ruimte in jouw zelfonderzoek. Je vindt inzicht in je leven en een richting naar de toekomst. Middels massage kunnen we ook werken aan je fysieke welzijn.
Stacks Image 578
Jarenlang, andere mensen imiterend,
probeerde ik mijzelf te leren kennen.
Van binnenuit kon ik niet beslissen wat te doen.
Geheel verblind hoorde ik mijn naam roepen.
Toen stapte ik naar buiten.

Mevlana d'Jalaluddin Rumi

Website Thuismonnik

Thuismonnik