Verlangens

In iedere mens zijn twee diepmenselijke verlangens werkzaam. Het eerste is dat ik mijzelf wil leren kennen en uiting wil geven aan mijn eigenheid. Het tweede is dat ik verlang naar verbinding met een ander of de Ander, waarin ik mag zijn wie ik ben. Iedere mens wil gehoord worden, gezien worden, betekenis hebben. Bij geloofsonderzoek noemen we dat eerste verlangen het Z-motief en het tweede verlangen het A-motief. Beide manifesteren zich in je leven als gevoelens die opgeroepen worden door de ervaringen die je opdoet.

Bij geloofsonderzoek is het unieke verhaal van jouw levens- en geloofservaringen de bron om deze verlangens op het spoor te komen. Hoe uiten die verlangens zich in mijn leven? Welke ervaringen zijn voor mij van wezenlijk belang (geweest) en welke gevoelens roepen zij op?  Geloofsonderzoek is een prachtige manier om jezelf beter te leren kennen in alles wat jou vormt als mens. Voor wie dat wil is het bovendien een mooi startpunt voor verdere verdieping van je geloof.

Folder

Geloofsonderzoek is een intensieve vorm van zelfonderzoek naar alle ervaringen die van betekenis zijn in je leven en geloof. Het geeft inzicht en verheldering van je gevoels- en geloofsleven. En het is een mooi startpunt voor verdere verdieping m.b.v. coaching of een queeste.

In de folder die je kunt downloaden vind je meer informatie over de praktische uitvoering van een geloofsonderzoek.

Karakteristiek

Geloofsonderzoek is een vorm van zelfonderzoek met de Zelfkennismethode ZKM. Je kijkt op een bijzondere manier eerlijk naar de ervaringen in je leven en je geloof die jou hebben gevormd. Alles wat voor jouw leven betekenis heeft, mag aan bod komen in twee lange gesprekken over je eigen verhaal. Zowel positieve als negatieve ervaringen hebben hun plek. Thuis onderzoek je dan welke gevoelens deze ervaringen bij je oproepen. De ZKM geeft woorden aan die gevoelens, wat je spontaan vaak niet goed kan. Zo helpt de methode om de rijkdom van je gevoelsleven te ontdekken. In een nagesprek ligt er een computerrapport op tafel waarin je zelfonderzoek is samengevat. Daar komen hoofd en hart samen en ontdek je verbanden tussen ervaringen. Je krijgt zicht op je diepste verlangens: het Z-motief en het A-motief. Je ontdekt hoe deze verlangens doorwerken in jouw levens- en geloofservaringen en jou vormen als uniek mens.

  • geloofsonderzoek is een liefdevolle en gestructureerde vorm van zelfonderzoek, waarbij jouw verhaal centraal staat;
  • enkele onderwerpen staan vast, maar verder bepaal jij de inhoud: geloofsonderzoek is persoonlijk en flexibel;
  • alle levens- en geloofservaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in je leven staan centraal;
  • geloofsonderzoek verbindt hoofd en hart en schept helderheid in je gevoelens: de sporen van God in je leven;

  • de samenhang tussen het verlangen om je eigenheid te uiten en het verlangen naar verbondenheid wordt helder; 
  • geloofsonderzoek is een prachtige basis voor geloofsverdieping: zelfstandig of onder begeleiding (programma Queeste).

Uitvoering

Geloofsonderzoek bestaat uit twee lange gesprekken van ca. 2,5 uur om aan de hand van speciale vragen jouw verhaal te vertellen. Kom je van ver dan combineren we de gesprekken tot een afspraak van een dag.  Daarna ga je thuis zo’n 2 à 3 uur aan de slag om met behulp van een speciaal computerprogramma je gevoelens in kaart te brengen. Het resultaat van de gesprekken en het onderzoek van je gevoelens is een rapport, dat we ongeveer 2 weken later bespreken in een nagesprek van 2 uur. Daarin leer ik je om het computerrapport te interpreteren. Een leeswijzer helpt daarbij. Je bent dus ongeveer een maand bezig met het geloofsonderzoek. Ongeveer 10 uur gaat dus op aan de gesprekken en het onderzoek van je gevoelens. Maar de ervaring leert dat deze methode van zelfonderzoek veel in beweging brengt: een maand is een reële tijd om rekening mee te houden.

Ben je 30 jaar of jonger, dan krijg je 20% korting op de totale kosten. 

De actuele tarieven vind je in de tarievenfolder.